Dierenwedstrijden

Geachte deelnemer aan de dierenwedstrijden:

Vanaf 24 september vind je op deze pagina de aangepaste reglementen voor de dierenwedstrijden in 2020.

NIEUW IN 2019!

De wedstrijden voor de honden gaat door in de vroegere brandweerkazerne in de K. Keymolenstraat.

De hondeneigenaars kunnenn hun voertuigen parkeren op de terreinen van het GO-gemeenschapsonderwijs, 300 m verder in de K. Keymolenstraat.

Reglement

 1. Alle inschrijvingen moeten gebeuren vóór 15 november bij de wedstrijdsecretarissen, via het volledig ingevuld bijhorend inschrijvingsformulier: Juiste categorie, identificatienummers, schofthoogte,…) Extra formulieren zijn te bekomen bij de wedstrijdsecretarissen of op de website. (Zie onderstaand webadres). Het inschrijvingsformulier kan ook gemaild worden (pdf). Onvolledige gegevens in een mail zijn niet geldig als inschrijving!
 2. Wedstrijd runderen: de schetskaart (of een kopie) dient meegebracht te worden naar de wedstrijd.
 3. De dieren moeten vóór 8.30 uur afgeladen worden, zoniet worden ze geweigerd op het terrein. De vervoermiddelen moeten dadelijk op de daartoe bestemde parkeerplaatsen geplaatst worden.
 4. Bij een te groot aantal inschrijvingen kan de wedstrijdsecretaris in samenspraak met de jury beslissen om bepaalde reeksen op te splitsen. Dit voor wedstrijden van paarden, ezels, runderen, schapen en geiten.
 5. De dieren dienen tot 14 uur tentoongesteld te worden. Indien vroeger ingeladen wordt zullen de prijzen niet uitbetaald worden.
 6. De toekenning van de prijzen wordt bepaald door de juryleden en het jaarmarktcomité.
 7. De uitspraak van de juryleden is bindend: onbetamelijk gedrag van deelnemers wordt bestraft met uitsluiten van verdere deelname en schorsing van uitbetaling van reeds behaalde prijzen. Hierover beslissen de wedstrijdverantwoordelijken.
 8. Voor de wedstrijden van de runderen, paarden, schapen en geiten: de prijs van de eerste drie deelnemers uit Lennik wordt verhoogd met de helft.
 9. De prijzen worden overgemaakt via de bankrekening van de deelnemer. Behalve voor de reisduiven en de honden: hier gebeurt de prijsuitreiking op de dag van de jaarmarkt.
 10. Jaarmarkt Lennik vzw is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of gebeurlijke ongevallen.

VERPLICHTINGEN BEPAALD DOOR HET F.A.V.V.

Paarden, pony’s en ezels:
Chip en geldig paspoort

Runderen:
Minimum i3-statuut
Dubbele oormerken en een geldig identificatiedocument
Vervoersdocumenten

Schapen en geiten:
Dubbele oormerken
Verplaatsingsdocument & vervoerdocument
Stalinventaris en eventueel zwoegervrij certificaat

Pluimvee:

 • Alle aanwezige pluimvee moet voorzien zijn van een gesloten, niet-afneembare pootring
 • en moet ten minste 3 weken en ten laatste 9 maanden geleden tegen de ziekte van Newcastle gevaccineerd zijn.

Programma 2019 en prijzen

Inschrijvingsformulieren

Download het gepaste inschrijvingsformulier.

Vul correct en goed leesbaar in!

Stuur het via B-post naar de wedstrijdverantwoordelijke.
(Zie programma)
Inscannen en mailen kan ook!

Toegangswegen

Het is belangrijk om met je dierentransport de juiste toegangsweg naar de wedstrijdplaatsen te nemen!

Volg de wegen op onderstand plan.