Dierenwedstrijden

Reglement

 1. Alle inschrijvingen moeten gebeuren vóór 15 november bij de wedstrijdsecretarissen, via het volledig ingevuld bijhorend inschrijvingsformulier: Juiste categorie, identificatienummers, schofthoogte,…) Extra formulieren zijn te bekomen bij de wedstrijdsecretarissen of op de website. (Zie onderstaand webadres). Het inschrijvingsformulier bij voorkeur per e-mail (PDF) verzenden (gezien de beperkte uitreikingen van BPost). Onvolledige gegevens in een mail zijn niet geldig als inschrijving!
 2. De dieren moeten vóór 8.30 uur afgeladen worden, zoniet worden ze geweigerd op het terrein. De vervoermiddelen moeten dadelijk op de daartoe bestemde parkeerplaatsen geplaatst worden.
 3. Bij een te groot aantal inschrijvingen kan de wedstrijdsecretaris in samenspraak met de jury beslissen om bepaalde reeksen op te splitsen. Dit voor wedstrijden van paarden, ezels, runderen, schapen en geiten.
 4. De dieren dienen tot 14 uur tentoongesteld te worden. Indien vroeger ingeladen wordt zullen de prijzen niet uitbetaald worden.
 5. De toekenning van de prijzen wordt bepaald door de juryleden en het jaarmarktcomité.
 6. De uitspraak van de juryleden is bindend: onbetamelijk gedrag van deelnemers wordt bestraft met uitsluiten van verdere deelname en schorsing van uitbetaling van reeds behaalde prijzen. Hierover beslissen de wedstrijdverantwoordelijken.
 7. Voor de wedstrijden van de runderen, paarden, schapen en geiten: de prijs van de eerste drie deelnemers uit Lennik wordt verhoogd met de helft.
 8. De prijzen worden overgemaakt via de bankrekening van de deelnemer. Behalve voor de honden: hier gebeurt de prijsuitreiking op de dag van de jaarmarkt.
 9. Jaarmarkt Lennik vzw is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of gebeurlijke ongevallen.
 10. Op de jaarmarkt gelden de actuele CORONAMAATREGELEN.

VERPLICHTINGEN BEPAALD DOOR HET F.A.V.V.

Algemene voorwaarden

 • Dieren moeten voldoen aan Europese en Belgische wetgeving
 • Geïdentificeerd conform met wetgeving
 • Niet afkomstig van een bedrijf / zone waar beperking of verbod geldt

Transport

 • Vervoerder beschikt over toelating (uitzondering indien veehouder de eigen dieren met eigen vervoermiddel vervoert)
 • Opmaken van verplaatsingsdocumenten (in 3-voud) voor volgende diersoorten: schapen, geiten, herten en varkens
 • Bij terugkeer naar herkomstbeslag mag een stempel met retour geplaatst worden op de 3 kopieën van de verplaatsingsdocumenten
 • Verplaatsingsdocumenten moeten 5 jaar bewaard worden
 • Vervoerder registreert verplaatsingsdocumenten in sanitel
 • Vervoer inschrijven in register van houder
 • Vervoermiddel na elk transport reinigen en ontsmetten

Sanitaire voorwaarden per diersoort afkomstig uit België

Runderen:

Schapen, geiten en hertachtigen

 • Geïdentificeerd met 2 officiële identificatiemiddelen
 • Alle schapen moeten afkomstig zijn van beslagen met hetzelfde scrapie-statuut (indien afkomstig van verschillende beslagen)
 • Alle geiten moeten afkomstig zijn van beslagen met hetzelfde statuut voor virale caprine artritis en encefalitis

Paarden

 • Alle paarden moeten geïdentificeerd zijn: gechipt + in het bezit van een conform paspoort + geregistreerd in de databank
 • Geen verbod of beperking op bedrijf van oorsprong
 • Advies: deelnemende paarden 4 weken voor de verzameling laten testen op equine infectieuze anemie, kwade droes en dourine

Programma 2023 en prijzen

Hieronder de programma van de wedstrijden.

Via de knop hiernaast download je een afdrukbare versie.

Inschrijvingsformulieren

Download het gepaste inschrijvingsformulier.

Vul correct en goed leesbaar in!

Stuur het via B-post naar de wedstrijdverantwoordelijke.
(Zie programma)
Inscannen en mailen kan ook!

Toegangswegen

Het is belangrijk om met je dierentransport de juiste toegangsweg naar de wedstrijdplaatsen te nemen!

Volg de wegen op onderstand plan.
Download het plan via de knop hiernaast.