Marktkramers – Standhouders

ALLE STANDPLAATSEN ZIJN BEZET.
GELIEVE NIET MEER IN TE SCHRIJVEN.

14 NOVEMBER 2023

Info

Deelname: Om deel te nemen aan de jaarmarkt hoef je enkel onderstaand inschrijvingsformulier terug te sturen en het gevraagde inschrijvingsgeld te betalen.

Inschrijvingsgeld: 15 euro incl. ontbijt, te betalen vóór 1 november op rekeningnummer BE21 1458 0322 2303 met mededeling ‘Marktkramer 2021’.
Lennikse verenigingen kunnen gratis een standplaats reserveren.

Innemen van standplaats: Voor 8 uur. Indien je niet aanwezig bent vóór 8 uur kan je plaats worden ingenomen.

Meer info:
Kris Lissens – A. Vanderkelenstraat 2 – 1750 LENNIK
tel. 02 532 35 93
E-mail: kris.lissens.13035@axa-bank.be

Reglement

Er wordt een controle uitgevoerd door de brandweercommandant op alle verwarmingstoestellen !
Zowel voor professionele als niet-professionele (verenigingingen)
Foorkramers willen we er nogmaals op drukken dat de rubberen gasleidingen niet over datum zijn. Het gebruik van niet-reglementaire toestellen kan tot gevolg hebben dat het kraam gesloten wordt!

Reglement drankstanden

Reglement opgesteld  in overleg met de gemeente.
Met dit reglement willen we drankmisbruik, geluidsoverlast en wildplassen vermijden.

Alvorens een toelating bekomen wordt tot het inrichten van een  drankstand dient dit reglement te worden ingevuld en ondertekend. Men dient dit document te overhandigen aan Kris Lissens.

Het niet opvolgen van deze strikte richtlijnen kan inhouden  dat de vereniging geweerd wordt op de volgende jaarmarkt(en) . Bij het niet-naleven van het reglement kan het  jaarmarktcomité onmiddellijk maatregelen nemen  (ondermeer onmiddellijke sluiting van het drankstand, ………)  en zich eventueel later burgerlijke partij stellen wegens het niet-naleven.  Er dient ook te worden opgemerkt dat ook de wetsbepalingen  in verband met de Openbare Dronkenschap blijven gelden.  Hierdoor is ondermeer de persoon die iemand nog drank verschaft aan een persoon in  kennelijke dronkenschap verantwoordelijk kan worden  gesteld voor de gevolgen.  Dit reglement wordt ook overgenomen in een politieverordening van de Burgemeester zodat de politie de bepalingen kan  afdwingen. Er zal zeker en vast op worden toegekeken op de naleving van het reglement.

1. De plaats wordt aangewezen door de verantwoordelijke van Jaarmarkt Lennik vzw
2. Het alcoholgehalte van de dranken wordt beperkt tot max. 22 ° (gehalte aperitief en fruitjenevers) .
3. De standhouder is verplicht om, naast alcoholhoudende dranken ook niet-alcoholische dranken aan te bieden, alsook iets om te eten, zodat de klant een keuze heeft en niet verplicht is alcohol te drinken.
4. De houders moeten een affiche aanbrengen waarop alle producten vermeld staan die zij verkopen en de prijs.
5. we dringen nogmaals aan bij de standhouders om inventief te zijn en iets anders te verkopen dan jenever (vb Rodenbach met garnaal, oesters met witte wijn, een streekgerecht……………..)
6. Elke drankstandhouder bezorgd aan Jaarmarkt Lennik vzw de naam en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon.
7. Het sluitingsuur voor de drankstalletjes werd bepaald op 14 uur
8. Het plaatsen van geluidsinstallaties is niet toegelaten, aangezien er een algemene installatie wordt geplaatst door Jaarmarkt Lennik vzw.
9. Verwarmingstoestellen en hun toebehoren dienen te voldoen aan de technische voorschriften dienaangaande.
10. Bij overtreding van dit reglement zal de vereniging of persoon op de daaropvolgende jaarmarkt(en) niet meer welkom zijn.

11. De standhouders zullen dus zelf herbruikbare bekers/jenevercups moeten voorzien voor hun stand. Dit kan eventueel via hun leverancier

Af te printen overeenkomst voor drankstandhouders:

Ondertekend te bezorgen aan de verantwoordelijke van het jaarmarktcomité.

Standplaats aanvragen

  1. Print het inschrijvingsformulier, vul het in en stuur dit naar Kris Lissens, A. Vanderkelenstraat 2 – 1750 Lennik   OF
  2. Vul onderstaand formulier in en klik op ‘verzenden’.
    U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging.

ALLE STANDPLAATSEN ZIJN BEZET.
GELIEVE NIET MEER IN TE SCHRIJVEN.

14 NOVEMBER 2023

    JANEE